Co może się zmienić w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej


Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej, które mają doprowadzić do znaczącej liberalizacji procesu. Nowy projekt może wejść w 2019 roku, więc to ciekawe zagadnienie do analizy szczególnie z perspektywy dłużników znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej.

Ewolucja prawna przy ogłaszaniu bankructwa

Zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej przechodzą ewolucję od 2015 roku. Od tego momentu wdrożono zalety restrukturyzacji dla osób fizycznych. Niestety właściciele działalności gospodarczych posiadają spore trudności w podjęciu decyzji o bankructwie. Przy zarządzaniu masą upadłościową bankrutujący przedsiębiorca zgodnie z aktualnymi normami nie uzyska środków na wynajem mieszkania, czy po prostu na ponowny start w życie. Osoba fizyczna natomiast posiada takie możliwości. W aktualizacji przepisów dysproporcje zostaną wyrównane. Od 2018 roku obserwuje się wyraźny wzrost składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Główna zaleta bankructwa osoby fizycznej to zaprzestanie naliczania odsetek, wyprzedaż majątku, który ma częściowo pokryć roszczenia wierzycieli, ustalenie planu spłaty na maksymalnie 3 lata. Czasami plan spłaty nie jest potrzebny ze względu na bardzo trudną sytuację dłużnika. Wtedy sąd podejmuje decyzję o absolutnym anulowaniu zobowiązań.

Co w nowych przepisach o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Prawo dotyczące ogłaszania upadłości konsumenckiej jest dziurawe i nie precyzuje wielu istotnych kwestii, chociażby związanych ze spłatą alimentów. Dochodzi do tego bardzo powolny proces rozpatrywania wniosków. Większość sądów nie jest przygotowana na tak duże obciążenie. W stolicy trwa to do sześciu miesięcy, a w skrajnych przypadkach jeszcze dłużej. Obecnie tylko losowe przypadki umożliwiają ogłoszenie bankructwa. W nowych przepisach tzw. rażąca niedbałość dłużnika nie będzie stanowiła przeszkody przy restrukturyzacji. Spowoduje jednak wydłużenie planu spłaty. Ministerstwo Sprawiedliwości racjonalnie podchodzi do problemu i wyrównuje szanse wszystkich dłużników. Przy restrukturyzacji zadłużenia trzeba również często pogodzić się z wyprzedażą majątku. Z masy upadłościowej wydziela się osobom fizycznym środki na wynajem mieszkania, pieniądze na nowy start.

Główne zalety wskazanej formy restrukturyzacji zadłużenia

Umorzenie długów to największa zaleta przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. Kredytobiorca nie ma już na karku wierzycieli, ani tym bardziej komornika, co pozwala na budowanie nowego majątku od absolutnego zera. Złożenie wniosku to stosunkowo niskie koszty. Bankructwo wpisuje się do publicznej informacji, a zatem osoba fizyczna wyklucza się praktycznie z rynku pożyczkowego w przyszłości. Niewypłacalność to najważniejsza przesłanka do bankructwa osoby fizycznej. Obecne normy prawne promują losowość, ale po potencjalnych zmianach ten aspekt zniknie lub zostanie mocno ograniczony.

Komentarze wyłączone.