Czy lokaty promocyjne to dobre rozwiązanie?


W praktycznie każdym banku detalicznym znajdziesz promocyjne warunki zakładania lokat bankowych. Dzięki lokatom instytucje finansowe kreują nowe bazy klientów, które później można zamienić w solidny zysk z instrumentów kredytowych. Czy lokaty promocyjne to zatem sprawdzone rozwiązanie na tworzenie solidnych zysków długoterminowych dla inwestora indywidualnego?

Znaczenie lokat promocyjnych dla inwestorów indywidualnych

Na pewno główna zaleta lokat promocyjnych to większe oprocentowanie w skali rocznej. To nawet 3-4% i to w warunkach bardzo niskich stóp procentowych notowanych w gospodarce narodowej. Niestety lokata promocyjna obowiązuje wyłącznie do trzech miesięcy maksymalnie, a często krócej (1 – 2 miesiące). Nie musisz jednak zakładać lokaty promocyjnej tylko w jednym banku detalicznym, ale w wielu, które zapewniają właśnie taką opcję. Uważaj tylko, aby z lokatą promocyjną nie założyć przypadkiem drogiego rachunku osobistego, który ostatecznie obniży zyskowność współpracy. Lokaty zakładasz aktualnie przez panele multimedialne, stosunkowo proste w obsłudze. Im większym kapitałem dysponujesz, tym lepsze warunki w zakresie negocjowania oprocentowania otrzymasz. To przydatna opcja, jeżeli możesz zebrać kwoty na poziomie od 100 000 – 200 000 złotych. Zakładanie lokat promocyjnych to szansa na mniej więcej rok solidnego oszczędzania, często na wyższej stopie zysku od instrumentów rynku kapitałowego, czyli akcji i obligacji. Najważniejsze przy uruchamianiu lokat promocyjnych jest dokładne studiowanie regulaminów i faktycznego oprocentowania w skali miesiąca, a nie roku. Banki podają oprocentowanie nominalne. A faktyczny zysk inwestora to oprocentowanie nominalne minus inflacja i podatek od zysków kapitałowych, który w Polsce wynosi, aż 19%.

Lokaty promocyjne sprawdzają się idealnie przy niskich stopach procentowych

Nie przywiązuj się do jednego banku detalicznego w zakresie oszczędzania. Dzięki multimedialnym panelom zakładania lokat bankowych, w tym lokat promocyjnych nie ma problemu z dywersyfikacją i przenoszeniem kapitału pomiędzy uznane na rynku instytucje finansowe. Lokaty promocyjne to deska ratunkowa w okresie niskich stóp procentowych. Pamiętaj, aby wykorzystywać je głównie w tym okresie.

Komentarze wyłączone.