Czy warto pożyczać pieniądze pod zastaw mieszkania


Budując swój wymarzony dom warto pamiętać o tym, że zamieszkanie w nim to nie jedyna korzyść jaką będziemy mogli mieć z tego tytułu. Dom to inwestycja na całe życie która pozwoli nam również zaciągnięcie pożyczki hipotecznej która jest zdecydowanie niżej oprocentowana niż kredyt hipoteczny. Ten rodzaj pożyczki oferuje wiele banków pod warunkiem ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Dla większości banków najbardziej pewnym zabezpieczeniem będzie oczywiście dom mieszkalny, mieszkanie czy też inna nieruchomość zabudowana. Nieco więcej problemów spotkamy chcąc ustanowić hipotekę na gruntach o przeznaczeniu rolnym, leśnym czy też usługowym.

Za i przeciw

Oczywiście ten rodzaj kredytu podobnie jak każdy inny ma swoje wady i zalety. Korzyści to przede wszystkim możliwość rozłożenia spłaty na dłuższy okres niż w przypadku kredytu konsumpcyjnego, może to być nawet od 15 do 25 lat. Kredyt niecelowy to taki rodzaj kredytu w związku z którym znaczna cześć banków podnosi marżę nawet o 3 procent w porównaniu z kredytem hipotecznym. Marża ta obowiązuje przez cały okres i jest jednym z dwóch stałych składników oprocentowania, ten drugi składnik to stawka referencyjna. Koszty te dość znacząco wpływają na wysokość rat. Kwota kredytu niecelowego nie jest nigdzie jednoznacznie określona, banki jednak przyjmują tak zwaną wymuszoną wartość sprzedaży. Zwykle wysokość takiego kredytu to od 60 do 80 procent wartości nieruchomości.

Dla kogo pożyczka hipoteczna?

Pożyczkę hipoteczną może zaciągnąć każda osoba pełnoletnia spełniająca warunki banku. Warunki te dotyczą przede wszystkim zdolności kredytowej, wieku oraz zatrudnienia. Kredytobiorca musi być również właścicielem bądź chociaż współwłaścicielem nieruchomości. Żaden bank nie zabezpieczy się na rzecz osoby trzeciej. Jednym z utrudniem może być prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę wnioskującą o przydzielenie jej kredytu gotówkowego. Większość banków może w takim przypadku nie udzielić kredytu z uwagi na możliwość przeznaczenia pożyczonych pieniędzy na ratowanie firmy która jest w złym stanie finansowym. Na szczęście są również banki które nie robią nam tego typu problemów i z pewnością udzielą kredytu osobie posiadającej działalność gospodarczą.

Złotówka czy obca waluta

Zarówno w przypadku kredytu hipotecznego jak i kredytu niecelowego powinniśmy się dowiedzieć czy wybrany bank udziela kredytu w obcych walutach. Jeżeli tak to z pewnością w przypadku kredytu niecelowego również będzie taka możliwość. Decyzja o wyborze waluty musi być przez nas dokładnie przemyślana. Może się ona wiązać z poniesieniem ewentualnej straty związanej z sytuacja na rynku walutowym. Musimy liczyć Se z ryzykiem ewentualnej straty wynikającej ze spadku walutowego oraz wzrostu kursu waluty w stosunku do złotówki. Należy wziąć również pod uwagę zmieniającą się sytuację na rynku walutowym oraz to że banki nie zawsze decydują się na udzielanie kredytów złotowych.

Komentarze wyłączone.