Dlaczego banki odmawiają udzielenia kredytu gotówkowego?


Złożenie wniosku o kredyt gotówkowy najczęściej nie oznacza automatycznego, pozytywnego rozpatrzenia, ale cały proces potwierdzenia wiarygodności ekonomicznej dłużnika. W wielu przypadkach kredytobiorca spotyka się z odrzuceniem wniosku z różnych przyczyn. Większość z nich poznasz w artykule.

Trudno o informacje, dlaczego wniosek został odrzucony

Banki bardzo rzadko zdradzają powody odrzucenia wniosku, dlatego najlepiej zdobywać informacje od wyspecjalizowanych, niezależnych pośredników ułatwiających dopełnienie formalności zgodnie z aktualnymi procedurami placówek finansowych. Jeden z najpopularniejszych, ale mało znanych czynników odrzucenia wniosku kredytowego dotyczy branżowego, sektorowego zróżnicowania klientów. Banki chętnie podpisują umowy ze specjalistami, chociażby lekarzami, prawnikami, inżynierami zatrudnionymi w znanych korporacjach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. A z drugiej strony unikają współpracy z właścicielami firm transportowych narażonych na problemy z płynnością, czy niektórymi markami budowlanymi. Osoby fizyczne różnicuje się natomiast pod kątem formy zatrudnienia, a instytucje finansowe najmniej ufają osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Z jakiego powodu? Zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej oznacza, że pracodawca może zwolnić pracownika właściwie w każdym momencie, co pokazuje sytuacja z ostatniego roku kryzysu pandemicznego (docelowo gospodarczego).

Wniosek kredytowy nie jest wcale taki prosty do wypełnienia bez pomocy

Kredytobiorcy nie rozumieją również, w jaki sposób wypełnić niektóre pola we wniosku kredytowym, a to wiąże się właściwie z natychmiastowym odrzuceniem. Wniosek to absolutna podstawa umożliwiająca nawiązanie prawidłowej relacji z bankiem, pożyczkodawcą. Niestety wniosek kredytowy to format ustalony prawnie, do tego obrabiany dodatkowo zgodnie z procedurami występującymi w bankowości detalicznej. Nieporozumień najczęściej się nie wyjaśnia, tylko odrzuca. Jeżeli masz z tym problem powinieneś skontaktować się z niezależnym doradcą kredytowym. Nie ma sensu wypełniać wniosku kredytowego przy braku doświadczenia.

Mnogie zapytania w BIK – i tak i nie

Odrzucenie wniosku na podstawie zapytań do bazy BIK czasami się zdarza, natomiast problem nie dotyczy wszystkich banków, a jedynie części. Popularna reguła mówi o maksymalnie 3 zapytaniach w ostatnich miesiącach. Przy większej częstotliwości po prostu ryzykujesz brakiem współpracy i brakiem wymaganego finansowania. Banki różnie podchodzą też do kwestii zaciągania chwilówek, czyli krótkoterminowych zobowiązań występujących w sektorze pozabankowym. W jednym banku nie zaciągniesz kredytu gotówkowego, jeżeli w BIK spłacasz chwilówki. A w innym otrzymasz propozycję konsolidacji i to na wartościowych warunkach. Chociaż banki funkcjonują w identycznych normach prawnych to różnią się w takich niuansach. Niejednolite procedury dla branży i praktycznie brak informacji zwrotnej z banku wymusza częste porównywanie konkurencji. Samodzielne poszukiwanie banku pod kredyt gotówkowy z niepewną sytuacją ekonomiczną to praktycznie gwarancja porażki. Klient po prostu nie może wiedzieć z góry, który bank rozpatrzy dany wniosek. A problemem staje się składanie tych wniosków cały czas do wszystkich placówek. Nie można tego zrobić, żeby nie narobić sobie dodatkowych kłopotów.

Najlepiej porozmawiaj z niezależnym pośrednikiem

Rozpoznanie braków w zdolności kredytowej i w procedurach konkretnego banku to absolutna podstawa przed zaciągnięciem pożyczki gotówkowej. Kontakt do niezależnego pośrednika przyda Ci się najbardziej ze wskazanych wyżej powodów.

Komentarze wyłączone.