Jak przygotować się do konsolidacji zadłużenia?


Proces oddłużania najczęściej niestety zaskakuje kredytobiorców, a to najgorszy możliwy scenariusz. Z jakiego powodu? Konsolidacja, czyli podstawowe narzędzie ratunkowe występuje tylko po przeanalizowaniu zdolności kredytowej ze względu na jasne przepisy prawne. Kredytobiorcy znajdujący się na granicy wypłacalności nie skierują się po konsolidację, ale raczej ogłoszą upadłość konsumencką z ogłoszeniem publicznym wyniku. Jak zatem przygotować się do konsolidacji, aby takiego błędu nie popełnić?

Śledzenie zdolności, historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej

Konto w BIK zweryfikujesz na dane osobowe. Wystarczy wykonanie przelewu weryfikacyjnego. W ten sposób otrzymasz dostęp do historii operacji wykonywanych przez Ciebie na rynku kredytowym, bankowym, parabankowym. Tak, nawet firmy pożyczkowe, sektor pozabankowy przekazuje informacje o spłacie zobowiązań do Biura Informacji Kredytowej. Narzędzie BIK daje podsumowanie z wytycznymi, czy masz w ogóle szanse na zadłużenie. Poza tym w BIK znajduje się pozycja zastrzeżenia dowodu osobistego w razie wykrycia wycieku danych osobowych. Nawet, jeżeli nie funkcjonujesz przesadnie na rynku kredytowym to konto w BIK bardzo dobrze zabezpieczenia interesy gospodarstwa domowego skupionego wokół wielu mediów, w których krążą dane osobowe.

Porównaj własną sytuację ekonomiczną do przykładu reprezentatywnego

Przykład reprezentatywny to pozycja bardzo często w ogóle pomijana w analizach, a niepotrzebnie, ponieważ uświadamia, jak daleko jesteś od preferowanego, praktycznie pewnego zadłużenia. Jeżeli Twoja sytuacja znacząco odbiega od przykładu reprezentatywnego zbudowanego przecież na danych statystycznych pochodzących z banku musisz podjąć działania naprawcze. Banki aktualizują takie informacje zgodnie z normami prawnymi. W przykładzie zróżnicujesz nawet wysokość prowizji, odsetki, dodatkowe opłaty miesięczne.

Próba zmiany formy umowy zatrudnienia

Jedna z ciekawszych propozycji to zmiana formy zatrudnienia, czyli przejście z umowy zlecenia na umowę o pracę na czas nieokreślony. Praktyka pokazuje, że osoby zatrudnione na umowę o pracę posiadają znacznie większe prawa i możliwości w bankowości detalicznej, także przy konsolidacji, zupełnie inny potencjał negocjacyjny. Umowa o pracę na czas nieokreślony daje krótko mówiąc najwięcej możliwości kredytobiorcy z problemami, nawet nisko wynagradzana.

W Polsce umowy cywilnoprawne stopniowo zmienia się lub wyklucza zupełnie na rynku pracy. Widać to wyraźnie w działaniach ZUS i Rady Dialogu Społecznego. Z dużym prawdopodobieństwem dojdzie niedługo do pełnego ozusowania umów zlecenie, a to wywoła dodatkowe problemy u niektórych kredytobiorców ze względu na zaniżenie skali zarobków netto. Umowy o dzieło natomiast od 2021 roku trafią do rejestru ZUS. Już pod koniec roku 2020 widać wycofywanie się z tej formy współpracy ze względu na ogromne różnice interpretacyjne ZUS i praktycznie ustawianie pracy pod widzimisię urzędnika. A zatem z dużym prawdopodobieństwem w bankach spotka się już tylko umowy o pracę, albo umowy zlecenia w pełni oskładkowane.

W krytycznych warunkach możesz przemyśleć założenie własnej działalności gospodarczej i pozyskanie nieco innych form zadłużenia. W pierwszych dwóch latach, a z uwzględnieniem ulgi na start jeszcze dłużej masz preferencyjne warunki prowadzenia biznesu. To naturalnie pewna ciekawostka.

Zadbaj o budżet domowy

Konsolidacja to pewna preferencja i to dostępna tylko po przedstawieniu konkretnych wartości dotyczących spłaty zobowiązania. Konsolidacja opłaca się przy niskich stopach procentowych i po prawidłowym dopełnieniu formalności.

Komentarze wyłączone.