Lokaty bankowe i ich bezpieczeństwo


Zdecydowana większość osób inwestujących w lokaty bankowe podkreśla, że decyduje się na taki krok przede wszystkim dlatego, że mówimy o niezwykle bezpiecznym pomyśle na inwestowanie. Przywykliśmy do myśli o tym, że lokaty są najbezpieczniejszymi produktami bankowymi, czy jednak oznacza to, że nic nam nie grozi, a nasze pieniądze są zawsze bezpieczne?

A jeśli bank zbankrutuje?

Największe ryzyko, z którym należy się liczyć decydując się na założenie lokaty terminowej wiąże się z możliwym bankructwem banku. Do niedawna byliśmy skłonni całkowicie odrzucić taką ewentualność, światowy kryzys finansowy, o którym mówi się od 2008 roku oraz niedawne wydarzenia związane z inwestycjami firmy Amber Gold sprawiają jednak, że dziś nie jesteśmy już tego tak pewni. Eksperci uspakajają jednak przekonując o tym, że kondycja podmiotów działających w ramach sektora bankowego w Polsce jest dobra, a i sami właściciele banków zapewniają nas o tym, że tak w najbliższej, jak i w dalszej przyszłości nie grozi im załamanie. Nasz spokój uzasadniają także statystyki, od 2000 roku nie upadł bowiem żaden bank komercyjny działający na terenie naszego kraju. Okazuje się zresztą, że nawet w sytuacji bankructwa instytucji finansowej, której zaufaliśmy, jesteśmy chronieni, z pomocą przychodzi nam bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – podstawowe informacje

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją odpowiadającą zarówno za bezpieczeństwo depozytów ulokowanych w bankach komercyjnych, jak i spółdzielczych. To właśnie on odpowiada nie tylko za zwrot kapitału ulokowanego w banku, ale i należnych klientowi odsetek w sytuacji, w której bank ogłosi upadłość. Zabezpieczenie tego rodzaju dotyczy kwoty, która nie może przekraczać 100 tysięcy euro, w przypadku większości osób zainteresowanych terminowymi lokatami bankowymi jest jednak wystarczające, aby z optymizmem myśleć o przyszłych zyskach nawet w obliczu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej państwa. Ochrona dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i firm, a osoby poszkodowane mają aż 5 lat na zgłoszenie swoich roszczeń i odebranie należnych im środków finansowych. Okazuje się zresztą, że w razie upadku banku możemy odzyskać nawet te wkłady, które przekraczają wartość 100 tysięcy euro, zawsze możemy bowiem uczestniczyć w podziale jego majątku.

Komentarze wyłączone.