Opóźnienie z płatnościami


Opóźnienia w płatności rat za wzięty kredyt wynikają zazwyczaj z braku funduszy. Jednak zdarza się, że czasami po prostu się zapomina lub z powodu wyjazdu lub wydarzeń rodzinnych po prostu się przeoczyło termin płatności. Warto wiedzieć jak dużo kosztuje nas zapominalstwo lub co gorsza złe rozdysponowanie domowego budżetu.

Każdy jest przekonany, że już przy załatwianiu wszystkich formalności bank policzył już sobie wszystkie koszty kredytu. Niestety bank po udzieleniu nam kredytu nadal chce zarabiać. W każdym przypadku opóźnienia bank powiadamia nas o tym, co generuje koszty. Wszelkie monity, nawet sms-y czy wizyty u klienta to doliczony dodatkowy koszt kredytu. Nie można mieć pretensji do banku, jeśli zgodnie z umowa należy płacić do konkretnej daty nie można oczekiwać, że bank nie naliczy karnych odsetek nawet za kilka dni opóźnienia. Karne odsetki są zazwyczaj dopisane do kolejnej raty. W końcu zawarta umowa obowiązuje, a w tym wszystkie jej postanowienia.

Do zwyczajowych działań banków, które mają przypomnieć klientowi o płatności ratalnej zalicza się monity lub inne pisemne zawiadomienia, wiadomości e-mail lub sms, może zostać wykonany telefon interwencyjny, przypominający o zaistniałym opóźnieniu, może także zdarzyć się wizyta bezpośrednio u klienta w domu.

Warto jednak wiedzieć, że banki nie robią nic za darmo i samo przypomnienie o zadłużeniu w postaci monitu kosztuje klienta od 15 złotych wzwyż. Za telefon przypominający o spłacie mogą naliczyć klientowi nawet 10 złotych. Natomiast już wizyta pracownika banku w domu może być wydatkiem rzędu 100 złotych. Z tego powodu należy sprawdzić zapisy umowy dotyczące płatności za przypomnienie o niedopłacie(w tym jak często jest pobierana opłata i w jakiej wysokości).

Z powyższych powodów warto pamiętać, a najlepiej ustawić na koncie stałe zlecenie przelewu, które pozwoli nam spać spokojnie. Poza tym zgodnie z przepisami w przypadku braku wskazania stopy odsetek za opóźnienie należą się odsetki ustawowe. Warto zwrócić uwagę czy w umowie nie ma zapisu o karze umownej za brak terminowej płatności. Oczywiście kary umowne powinny być ustanawiane tylko w przypadku zobowiązania niepieniężnego.

Warto także zwrócić uwagę, że banki często pobierają aż dwie opłaty za nieuregulowanie należności na karcie kredytowej, chociaż sprawa ta jest na dobrej drodze do wpisania do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na koniec można wspomnieć o innych warunkach opóźnień w spłacie rat leasingu, gdzie naliczone odsetki są zwykle wyższe niż odsetki ustawowe. Zwykle także pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości od 50-80 złotych. Z tych powodów nie warto spóźniać się z płatnościami jakichkolwiek rat, aby uniknąć większych opłat miesięcznych. W każdym wypadku, gdy wiadome jest, że nie spłacimy raty na czas warto skontaktować się z kredytodawcą(zwykle bankiem) i porozmawiać o innych możliwościach.

Komentarze wyłączone.